Logo Willibrord-Gymnasium

Aanmelden

Om op het Willibrord Gymnasium toegelaten te kunnen worden, is een positief advies van de basisschool nodig: VWO of HAVO/VWO.

Is er een VWO-advies gegeven? Na binnenkomst en controle van de gegevens worden leerlingen met een VWO-advies doorgaans* aangenomen.

Is er een HAVO/VWO-advies gegeven, dan nemen wij in alle gevallen contact op met de basisschool en volgen wij het advies dat de basisschool geeft.*

*Leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden toegelaten als de school de benodigde ondersteuning kan bieden.

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?

  • De ouder(s)/verzorger(s) vullen het inschrijfformulier in. Dit moet in principe uiterlijk 12 maart 2023. Mocht u daarna nog willen aanmelden, willen wij u vragen contact op te nemen met onze onderbouwcoördinator Myrthe van Horik (m.vanhorik@willibrordgymnasium.nl).
  • U wordt gebeld voor een uitnodiging voor een aanmeldgesprek in maart 2023.
    Vanzelfsprekend is uw kind bij dat gesprek ook aanwezig. Wij zorgen ervoor dat het ingevulde inschrijfformulier voor jullie dan klaarligt ter ondertekening. De aanmelding is definitief na ondertekening van het inschrijfformulier.

Na de aanmelding
Na de aanmelding komt de toelatingscommissie van het Willibrord Gymnasium bij elkaar om alle gegevens die wij van uw kind hebben bij elkaar te leggen. Dan beslissen we definitief over de toelating.
Het kan zijn dat we voor de toelating nog extra informatie van de basisschool nodig hebben.
We proberen op uiterlijk 21 april 2023 de brief over de toelating te verzenden.

Wij nemen na de toelating altijd contact op met de basisschool van uw kind om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen (warme overdracht).
Als uw kind is toegelaten, is hij/zij op woensdagmiddag 7 juni 2023 van harte welkom. Er is dan een kennismaking met de coach en de nieuwe klasgenoten. En natuurlijk geven we informatie om de start van het schooljaar zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de coördinator onderbouw, mw. M. van Horik via (0493) 314 802 of m.vanhorik@willibrordgymnasium.nl.