Logo Willibrord-Gymnasium

CONTACT

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op!
info@willibrordgymnasium.nl
0493 31 48 02
Bezoekadres: Beukenstraat 80 5753 GD Deurne
Postadres: Postbus 247 5750 AE Deurne

Nederlands / coördinator bovenbouw
Wiskunde / coördinator onderbouw
Plaatsvervangend conrector
Nederlands / coördinator bovenbouw
Beeldende Vorming
Lichamelijke opvoeding, Muziek, coach 1C
Engels, Zorg en coach 1A
Geschiedenis en staatsinrichting
Wiskunde / roostermaker
medewerkster Open Leer Centrum
Technisch onderwijsassistent scheikunde
(Bedrijfs)Economie
Wiskunde / coördinator onderbouw
Maatschappijleer, Levensbeschouwing
Zorg / hb-leerlingen
Telefoniste/receptioniste
Lichamelijke opvoeding
Hoofdconciërge
Natuurkunde / secretaris eindexamen
Technisch onderwijsassistent natuurkunde
Wiskunde / Beleidsadviseur / Privacy officer
Engels, decaan 3 en 4, coach 1B
Geschiedenis en Staatsinrichting
Nederlands / decaan 5 en 6
Plaatsvervangend conrector
Biologie, technisch onderwijsassistent biologie, coach 1A
Print