Logo Willibrord-Gymnasium

Coronavirus (update 26 juni)

Overzicht van alle uitgestelde en afgelaste activiteiten (stand 3 april)

(26 juni) Tijdens de persconferentie van 24 juni is meegedeeld, dat vanaf 1 juli de middelbare scholen voor alle leerlingen weer open mogen.
Aangezien er dan nog slechts 3 schooldagen zijn, is besloten om deze dagen het lesrooster (inclusief kleine groepen) en de school op dezelfde wijze in te richten zoals nu, behalve:
* geen afstand van 1,5m tussen leerlingen, maar wel van leerlingen tot medewerkers. 
* looproutes zijn niet meer van toepassing
* gebruik van kluisjes is weer toegestaan
* alle toiletten worden toegankelijk

(1 -5) de scholen (VO) blijven voorlopig nog dicht. Mogelijk 2 juni gedeeltelijk open. (klassikale) Toetsing op afstand is niet goed uit te voeren. Hoe kijken we tegen de bevordering aan?  Een brief naar ouders en leerlingen over deze thema’s

(17-4) 21 april zal bekend worden gemaakt of na de meivakantie de scholen (gedeeltelijk) weer geopend worden óf dat de maatregelen worden verlengd. Een toelichting op het proces in  een brief aan ouders en leerlingen.

(10-4)  8 april is de slaag/zakregeling bekend geworden. Onze examenkandidaten hebben vandaag een brief met bijlage ontvangen wat de gevolgen daarvan voor hen zijn en hoe de school de nieuwe regeling handen en voeten geeft.

(3-4) 31 maart is bekend gemaakt dat de scholen gesloten blijven tot en met 28 april. Voor ons betekent dat de school tot en met 3 mei gesloten is en we onderwijs op afstand blijven geven. Vandaag hebben we ouders en leerlingen hierover nader geïnformeerd. We hebben besloten alle excursies/reizen die dit schooljaar nog gepland stonden uit te stellen. Middels deze brief zijn ouders en leerlingen daarvan op de hoogte gesteld. We kijken naar de mogelijkheden deze ook later nog te laten plaats vinden.

De GGD en CJG helpen ons in samenwerking met Leerplicht om kinderen die het nu extra moeilijk hebben te ondersteunen. Kijk hier voor waardevolle tips en linkjes.

(27-3) Houd afstand! Waarom? Een duidelijke video die laat zien, waarom het belangrijk is dat iedereen alle richtlijnen consequent volgt

(24-3) De centrale examens gaan niet door. De schoolexamens moeten wel worden afgerond. Over de wijze waarop gaan wij nu in beraad. We willen hier uiteraard zo snel mogelijk duidelijkheid vesrchaffen. Er is in ieder geval tot begin juni tijd om de Schoolexamens af te ronden, zodat we daarna leerlingen die geslaagd zijn hun diploma kunnen overhandigen.  Vandaag hebben wij een brief gestuurd naar de examenkandidaten en hun ouder(s) hebben gestuurd. 

(19-3) Voor de schoolexamens zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de wijze waarop deze worden afgenomen. De bedoelde bijlagen zijn voor de examenkandidaten en hun ouders beschikbaar op het leerlingen- en ouderportal. Woensdag 18 maart zijn we begonnen met het geven van lessen op afstand middels Microsoft Teams. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van inleveropdrachten in Somtoday. Net zoals er gedragsregels nodig zijn in de gewone lessen zijn er ook gedragsregels bij digitale lessen. Ook deze zijn opgesteld en met alle ouders en leerlingen gedeeld.

(17-3) Vandaag en gisteren is er door alle medewerkers heel hard gewerkt om onderwijs op afstand in te richten. Zowel om het onderwijs inhoudelijk anders vorm te geven, maar ook om te zorgen dat alle ICT goed draait. Morgen, 18 maart starten we met Onderwijs op afstand. Ouders en leerlingen zijn per mail geïnformeerd. Het rooster is op het leerlingen- en ouderportaal te vinden. Leerlingen zien het aangepaste rooster ook in Somtoday. Examenkandidaten zijn per mail op de hoogte gebracht van het besluit dat schoolexamens wel doorgang vinden en hoe wij daar als school mee omgaan.

(15-3) Alle scholen in Nederland zullen vanaf 16 maart voor leerlingen gesloten zijn. Praktische informatie over de gevolgen voor onze medewerkers, onze leerlingen en hun ouder(s) is per mail verstuurd. Vanaf woensdag 18 maart zal onderwijs op afstand worden verzorgd. Examenleerlingen kunnen per mail ook op maandag 16 en dinsdag 17 maart contact opnemen met hun docent. De school blijft ‘gewoon’ bereikbaar (0493-314802).

(13-3) Gisteren kondigde de overheid aanvullende maatregelen aan m.b.t. het coronavirus tot en met 31 maart. U vindt ze op de website van de Rijksoverheid.

De scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland blijven gewoon open. Dit heeft vooralsnog dus ook geen gevolgen voor de doorgang van de lessen en toetsen komende week op onze school. Voor excursies, ouderavonden en andere incidentele activiteiten wordt afzonderlijk besloten of we ze afgelasten. Betrokkenen ontvangen hierover rechtstreeks bericht.

We willen u met klem verzoeken om berichten van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD landelijk zelf frequent te volgen en de adviezen op te volgen. Als deze adviezen gevolgen hebben voor de organisatie van het onderwijs op onze school, ontvangt u van ons bericht.

(12-3) Het college voor toetsen en Examens (CvTE) is wettelijk uitvoerder van de Centrale Examens houdt uiteraard ook de ontwikkelingen bij. Er is nog geen aanleiding om examens uit te stellen

(11-3) De afgelopen dagen zijn extra preventieve maatregelen afgekondigd. Het niet meer ‘handen schudden’ is er daar één van. In Noord-Brabant zijn veel evenementen en sportontmoetingen uitgesteld of afgelast. Voor scholen zijn er nog geen extra maatregelen afgekondigd. In deze brief geven wij een update voor de gevolgen voor school aan ouder(s), verzorger(s) en medewerkers.
Beroepenvoorlichting voor leerjaar 3 en 4 op dinsdag 17 maart is uitgesteld. Informatie over nieuwe datum volgt

(8-3) Vrijdagavond 6 maart zijn er door het RIVM verscherpte richtlijnen voor Noord-Babant vastgesteld. Op 8 maart heeft de rector alle medewerkers, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen daarvan middels deze brief op de hoogte gesteld.

Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen wordt inwoners van Noord-Brabant uit voorzorg het volgende geadviseerd: Heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts beperk dan je sociale contacten. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. 

(29-2) Onderstaand bericht is 29-2 in de ochtend via de mail naar leerlingen en hun ouder(s) gestuurd.

Het coronavirus heeft nu ook Nederland bereikt en in het kader daarvan willen we u graag voorzien van de volgende informatie. 

Vanuit school houden we de ontwikkelingen en de algemene richtlijnen aangaande het Coronavirus nauwlettend in de gaten. De Rijksoverheid, het RIVM en de lokale GGD informeren ons ook over de laatste stand van zaken. Onderaan deze mail vindt u de link naar de websites van deze instanties. Het Willibrord Gymnasium volgt de adviezen van genoemde instanties op. Vooralsnog geven al deze instanties hetzelfde advies: iedereen kan gewoon naar school. Het is wel verstandig om de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen: 

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Daarbij wordt geadviseerd om bij gezondheidsklachten na terugkeer uit een risicogebied thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de huisarts. 

Indien het standpunt hierin verandert zullen wij u informeren via de mail, de portalen en de website van de school.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid de Vries – Martens

Rector – Bestuurder

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

https://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/Informatie-over-het-coronavirus.aspx

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

terug naar nieuws