Logo Willibrord-Gymnasium

Medewerkers

Nederlands / coördinator bovenbouw
Beeldende Vorming
Science, Scheikunde, technisch onderwijsassistent scheikunde
Lichamelijke opvoeding, Muziek, coach 1B
Geschiedenis en staatsinrichting, coach 1A
Coördinator hoogbegaafdheid
Economie, Management & Organisatie
Wiskunde, coach 1A en 1B, secretaris eindexamen
Beeldende Vorming
mediathecaris, roostermaker
Maatschappijleer, Levensbeschouwing
medewerkster financiële administratie
Beeldende Vorming, coördinator onderbouw
conrector, Aardrijkskunde
telefoniste/receptioniste
Lichamelijke opvoeding, decaan 3 en 4
technisch onderwijsassistent Natuurkunde
Geschiedenis en Staatsinrichting
Nederlands, decaan 5 en 6
Economie, Management & Organisatie
Biologie, technisch onderwijsassistent biologie, coach 1C