Logo Willibrord-Gymnasium

Medewerkers

Nederlands / coördinator bovenbouw
Beeldende Vorming, coach 1B
Lichamelijke opvoeding, Muziek
Geschiedenis en staatsinrichting, coach 1A
Coördinator hoogbegaafdheid
Economie, Bedrijfseconomie
Wiskunde / coördinator onderbouw (secretaris eindexamen)
Mediathecaris, roostermaker
Maatschappijleer, Levensbeschouwing
Medewerkster financiële administratie
Telefoniste/receptioniste
Lichamelijke opvoeding, decaan 3 en 4
Hoofdconciërge (vervanging)
Lichamelijke Opvoeding
Wiskunde / Beleidsadviseur / Privacy officer
Geschiedenis en Staatsinrichting
Nederlands, decaan 5 en 6
Biologie, technisch onderwijsassistent biologie, coach 1C