Logo Willibrord-Gymnasium

Medewerkers

mediathecaris, roostermaker
Science, Scheikunde, technisch onderwijsassistent scheikunde
Lichamelijke opvoeding, Muziek
Geschiedenis en staatsinrichting, mentor 1A
Latijn, Grieks, Klassieke Culturele Vorming
Coördinator hoogbegaafdheid
Latijn, Grieks, Klassieke Culturele Vorming
Economie, Management & Organisatie
mediathecaris, roostermaker
Maatschappijleer, Levensbeschouwing
medewerkster financiële administratie
Wiskunde, secretaris eindexamen
Beeldende Vorming, coördinator onderbouw
Latijn, Grieks, Klassieke Culturele Vorming
rector ad interim, conrector, Aardrijkskunde
Latijn, Grieks, Klassieke Culturele Vorming
telefoniste/receptioniste
Lichamelijke opvoeding, decaan 3 en 4
Wiskunde, coördinator bovenbouw
Latijn, Klassieke Culturele Vorming
Geschiedenis en Staatsinrichting
Nederlands, decaan 5 en 6
Economie, Management & Organisatie
Latijn, Grieks, Klassieke Culturele Vorming
Biologie, technisch onderwijsassistent biologie, mentor 1C