Logo Willibrord-Gymnasium

Medewerkers

Nederlands / coördinator bovenbouw
Beeldende Vorming
Lichamelijke opvoeding, Muziek, coach 1C
Engels, Zorg en coach 1A
Geschiedenis en staatsinrichting
Wiskunde / roostermaker
Technisch onderwijsassistent scheikunde
(Bedrijfs)Economie
Wiskunde / coördinator onderbouw
Mediathecaris, roostermaker
Maatschappijleer, Levensbeschouwing
Zorg / hb-leerlingen
Telefoniste/receptioniste
Lichamelijke opvoeding
Hoofdconciërge
Natuurkunde / secretaris eindexamen
Technisch onderwijsassistent natuurkunde
Wiskunde / Beleidsadviseur / Privacy officer
Engels, decaan 3 en 4, coach 1B
Geschiedenis en Staatsinrichting
Nederlands / decaan 5 en 6
Biologie, technisch onderwijsassistent biologie, coach 1A