Logo Willibrord-Gymnasium

ExpertBox: een venster naar de buitenwereld

Alle scholen voor voortgezet onderwijs proberen hun onderwijs eigentijdser te maken en
beter aan te laten sluiten op de wereld van nu. Ze willen de kinderen beter voorbereiden op
hun vervolgstudie en onze snel veranderende samenleving.

Onze school is het enige categorale gymnasium in de regio, dat opleidt tot het hoogste
diploma voor voortgezet onderwijs. Maar we willen onze leerlingen graag meer meegeven.
Het Willibrord Gymnasium is een kleinschalige school, waarbij klein niet alleen staat voor
veilig, maar zeker ook voor persoonlijk en betekenisvol. De basis voor elk persoonlijk
programma is het vertrouwen in en autonomie voor de leerling. We beseffen terdege dat
onderwijs, begeleiding, talent en persoonlijke ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden. We willen ons als school nog meer naar buiten keren. Betekenisvol leren, de
verbinding aangaan met de omgeving.
We hebben nagedacht hoe we als school onze leerlingen kunnen stimuleren de verbinding
te leggen met de wereld om hen heen. Hoe kunnen we onze leerlingen ruimte en
gelegenheid geven om te kunnen gaan ontdekken waarvoor ze leren en waar hun hart ligt?

Om de leerlingen hulp te kunnen bieden over de volledige breedte is een digitaal platform
gebouwd door Gerard Vogels, we noemen het “de ExpertBox”.
De Willibrord ExpertBox is een website die is opgezet als ontmoetingsplaats waar leerlingen
en medewerkers van de school contact kunnen leggen met “experts” van binnen en buiten
de school: (oud-)leerlingen, ouders, bedrijfsleven, overheidsinstanties en anderen die een
bijdrage willen leveren aan de vorming van jonge mensen.
Het primaire doel van de ExpertBox is onze leerlingen en medewerkers te helpen bij allerlei
vragen over studie, projecten, onderzoek en carrière. Dit kunnen vakinhoudelijke vragen
zijn, maar ook vragen omtrent studie- en beroepskeuze. We kunnen binnenkort zoeken in
een database met experts die expliciet hebben aangegeven dat ze de school en haar
leerlingen willen ondersteunen. Op deze manier denken we een drempel weg te nemen
bij het zoeken naar hulp binnen en buiten de school.

Binnen de ExpertBox is iedereen een “expert” die zinvolle informatie kan en wil delen met
onze school. Dit kan dus iemand zijn die in een bepaald vakgebied werkzaam is, maar ook
een student (oud-leerling) die zijn of haar studie-ervaringen wil delen om zo leerlingen te
helpen bij het keuzeproces voor hun vervolgstudie. Experts kunnen gastlessen en
workshops geven, meedenken bij een project of onderzoek en de gymnasiast een kijkje
“in de keuken geven” middels een meeloopdag of zelfs helpen aan een stageplek via hun
netwerk. De expert geeft in zijn persoonlijk profiel zelf aan welke diensten hij wil
aanbieden.

Ben je enthousiast over dit initiatief? Wijs je omgeving dan op de ExpertBox en/of maak
zelf ook een profiel aan op onze ExpertBox via www.expertbox.nl.
Er staan ook een paar voorbeeldprofielen op.

Leerlingen en wij zelf kunnen binnenkort de aangemaakte profielen in de Expertbox
doorzoeken en bekijken om een expert te vinden die behulpzaam zou kunnen zijn bij het
oplossen van hun probleem of vraag. Vervolgens kunnen we het eerste contact zelf leggen
middels een contactformulier. Hierover binnenkort meer informatie.

Print