Logo Willibrord-Gymnasium

Klassieke talen

Een belangrijk onderdeel van je opleiding op het Willibrord Gymnasium is de kennismaking met de wereld van de klassieken. Daarmee bedoelen we de cultuur van de Grieken en Romeinen, die ten grondslag ligt aan onze moderne cultuur.

Op het Willibrord Gymnasium volgen alle leerlingen in de klassen 1 t/m 3 het vak Latijn. Daarnaast volg je in klas 2 en 3 het vak Grieks. In de bovenbouw kies je voor minstens één van beide talen. In die taal doe je in de zesde klas examen.

Je kennismaking met de Romeinen begint al in de introductieweek van de brugklas. Je bezoekt dan samen met je klas de opgravingen in Xanten (Duitsland). In de bovenbouw, als je al veel weet over de klassieken, ga je met je klasgenoten een week naar Rome of Griekenland om de dingen waarover je in de klas geleerd hebt in het echt te zien. Tevens proberen we in de andere leerjaren ook enkele excursies te verzorgen rondom de wereld van de klassieken.

In de lessen Latijn en Grieks kom je van alles te weten over de Grieken en Romeinen: hoe ze leefden, wat ze belangrijk vonden en hoe ze dachten. Daarnaast leer je over de sporen die er nu nog van deze culturen terug te vinden zijn. Dat zijn zichtbare sporen, zoals oude ruïnes, maar ook elementen uit onze hedendaagse cultuur, zoals de democratie, het christendom of de Olympische Spelen. Je leert over deze dingen op de meest directe manier, namelijk door teksten te lezen in de talen die de Romeinen en Grieken spraken; Latijn en Oud-Grieks.

Tijdens de lessen wordt de meeste tijd besteed aan het leren van de taal. Je leert woordjes en grammaticaregels. Die oefen je door teksten in het Latijn en Grieks te lezen. Die teksten gaan natuurlijk over de Romeinen en Grieken zelf. Zo leer je ook meteen veel over geschiedenis en mythologie. Latijn en Grieks zitten behoorlijk anders in elkaar dan de moderne vreemde talen. Het vertalen is dus moeilijk en kost doorzettingsvermogen. Maar als je het onder de knie hebt, kun je vanaf de vierde klas teksten lezen die de Romeinen en Grieken zelf ook lazen. In je examenjaar specialiseer je je in één bepaalde schrijver. Op het examen beantwoord je vragen over een tekst van die schrijver die je in de les gelezen hebt. Daarnaast vertaal je een stukje dat de schrijver geschreven heeft naar het Nederlands.

Wat zijn nu redenen om de klassieke wereld en de oude teksten te bestuderen? We hebben er hierboven al een aantal gezien. Je zou drie hoofdredenen kunnen noemen:

Schoonheid

Veel van wat de Grieken en Romeinen hebben nagelaten is gewoon mooi! Denk aan de Akropolis in Athene en de vele ruïnes van tempels en andere Griekse en Romeinse gebouwen overal in Europa. Daarnaast zijn er de prachtige beelden die bijna van hun sokkel lijken te stappen! Mensen luisteren nog steeds graag naar mythologische verhalen. Deze zijn daarom in veel films en toneelstukken verwerkt; denk maar aan het verhaal over de inname van Troje door de Grieken. Romeinse redenaars hielden gloedvolle toespraken die mensen nu nog steeds gebruiken als ze in het openbaar moeten spreken. De vaak dramatische verhalen uit de geschiedenis, zoals de ondergang van Pompeï en de strijd tussen Grieken en Perzen, zijn net zo boeiend als de spannendste films.

De processie van het Trojaanse paard in Troje (ca. 1760) door Giovanni Domenico Tiepolo. Bron: Wikimedia Commons

Nut

Er bestaat nog steeds veel van wat de Grieken en Romeinen hebben bedacht. Ons idee van democratie vindt haar wortels in het oude Athene. De basis van ons rechtsstelsel is door de Romeinen ontwikkeld. Daarnaast hebben de Grieken en Romeinen zich bezig gehouden met nadenken over filosofie, wetenschap en geneeskunde. Dit zijn allemaal dingen die aan de basis van de westerse beschaving staan. Ook vind je in de moderne vreemde talen, zoals Frans en Engels, veel sporen terug uit de klassieke talen. Je leert die talen dus gemakkelijker als je Grieks en Latijn kent. Maar ook bij het oplossen van lastige (wiskundige) problemen kunnen de klassieke talen je van pas komen; je leert bij het vertalen logisch en stapsgewijs nadenken.

Veel oud-gymnasiumleerlingen geven aan dat ze bij hun vervolgopleiding aan een universiteit veel hebben gehad aan de klassieke talen. Doordat ze veel met moeilijke teksten bezig zijn geweest, zijn ze goed in teksten begrijpen en schrijven. Daarnaast hebben ze geleerd logisch na te denken en zich vast te bijten in lastige problemen. Of je nu later rechten, geneeskunde of informatica gaat doen; dat komt altijd van pas.

Open blik

De wereld van de klassieken staat dus heel dichtbij, maar is ook heel ver weg. Wij kunnen ons weinig voorstellen bij slavernij, gladiatorenspelen, de doodstraf of het raadplegen van de goden bij het nemen van een belangrijke beslissing. Door over dit soort dingen te leren, ga je nadenken over onze eigen wereld; is alles wat wij doen wel zo vanzelfsprekend? Je ontwikkelt een open blik en leert verder te kijken dan wat op het eerste gezicht vanzelfsprekend lijkt. Ook die houding komt je je hele leven van pas.

Je ziet; het leren van talen die tegenwoordig niet meer gesproken worden, is toch erg boeiend, nuttig en uitdagend! De sectie klassieke talen van het Willibrord Gymnasium verwelkomt je graag in de lessen om dat zelf te ontdekken!

Print