Logo Willibrord-Gymnasium

Partners

Het Willibrord Gymnasium werkt samen met verschillende partners:

Orion


Orion
bundelt de krachten van dertien onafhankelijke scholen om daar samen sterker van te worden. Deze scholen in de omgeving van Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch slaan de handen ineen en werken nauw samen op verschillende gebieden, zoals onderwijsontwikkeling, personeelszaken en beheer.

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland


SWV Helmond-Peelland VO
biedt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk ondersteuning binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de leerlingen. De visie van SWV Helmond-Peelland VO is dan ook: wij bieden elke leerling in onze regio de best mogelijk passende onderwijsplaats. SWV Helmond-Peelland VO realiseert passend onderwijs voor alle jongeren in de (deel)gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze, Laarbeek, Helmond en Someren.

Stichting het Zelfstandig Gymnasium


Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG)
is het samenwerking-verband tussen de zelfstandige gymnasia in Nederland. Deze scholen werken steeds intensiever samen aan de kwaliteit van de gymnasiumopleiding, aan het uitwisselen van kennis over het opleiden van de unieke groep leerlingen die de gymnasia bevolkt, en aan het behartigen van de belangen van de gymnasia in de wereld van het Nederlandse onderwijs.

Vrienden van het Willibrord Gymnasium


De vereniging Vrienden van het Willibrord Gymnasium
heeft als doel de band tussen haar leden onderling en tussen de leden en (de leerlingen van) het Willibrord Gymnasium te onderhouden en te verstevigen. Dit doet zij onder meer door het uitbrengen van het magazine Post Willibrord, het organiseren van reünies en het aanbieden van activiteiten voor leerlingen, zoals beroepenvoorlichting en lezingen.

Socrates

Socrates is een netwerk voor topstudenten uit heel Nederland. Het is een multidisciplinaire community van jonge, ambitieuze ‘high potentials’ die doelgericht bezig zijn met het optimaliseren van hun talenten, of zoals zij dat noemen: turning high potentials into excellent starters.

Ieder lid van Socrates behoort tot de 10% best presterende leerlingen en studenten van Nederland. Dit houdt in dat een lidmaatschap bij Socrates niet voor iedereen is weggelegd. Het Willibrord Gymnasium draagt elk jaar geslaagde examenkandidaten voor die voldoen aan deze criteria om lid te worden van Socrates.

Stichting Leergeld 

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij werken hierin samen met Stichting Leergeld om alle kinderen mee te laten doen.