Logo Willibrord-Gymnasium

Inspraak

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad kunt u advies geven aan de schoolleiding en het bestuur.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouderleden. Dat kunnen ouders, voogden en/of verzorgers van leerlingen zijn die op school zijn ingeschreven. De ouderraad streeft naar een vertegenwoordiging van twee ouders per leerjaar.

Om een prettige samenwerking met school te onderhouden vergadert de ouderraad zes keer per schooljaar. Tijdens deze vergaderingen schuift een lid van de schoolleiding aan voor een informatieve “praat-ons-bij” sessie.

Bij gelegenheid organiseert de ouderraad een thema-avond voor leerlingen en/of ouders.

De ouderraad neemt ook deel aan de jaarlijkse Open Avond, informatieavonden en verzorgt samen met school feestelijke schoolactiviteiten (bijvoorbeeld de champagneborrel voor geslaagden).

Verder verzorgt de ouderraad zo nu en dan een traktatie voor alle leerlingen of doet een sponsoring aan materialen die ten goede komen aan de leerlingen maar ook aan school.

Ook een belangrijke taak van de ouderraad is het informeren en adviseren van de schoolleiding en de MR. Zij zijn namelijk de oren en ogen van de school namens de leerlingen.

Ten slotte fungeert de ouderraad als klankbordgroep tussen ouders en school.

De ouderraad is er voor algemene zaken en is bereikbaar via email: ouderraad@willibrordgymnasium.nl

Print