Logo Willibrord-Gymnasium

Bestuur

Het Willibrord Gymnasium vormt samen met het Commanderij College in Gemert Onderwijsstichting “De Peel”.

Het bestuur bestaat uit een raad van toezicht en een uitvoerend bestuurder. De uitvoerend bestuurder van de stichting is dhr A. Bressers MSc.