Logo Willibrord-Gymnasium

ANBI

Onderwijsstichting St.-Willibrord is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de regelgeving van de belastingdienst voor ANBI’s moeten wij diverse gegevens openbaar maken. Door deze publicatie voldoen wij hieraan.

Naam

Wij zijn een stichting, met de naam: Onderwijsstichting St.-Willibrord. De vestigingsplaats is Deurne. Onder de stichting ressorteert één school, te weten het St.-Willibrord Gymnasium.

Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer van de stichting is: 0028.21.862.

Contactgegevens

Onderwijsstichting St.-Willibrord.

 • Correspondentieadres: Postbus 247, 5750 AE Deurne
 • Vestigingsadres: Beukenstraat 80, 5753 GD Deurne
 • Telefoon: 0493 – 31 48 02
 • (algemeen) e-mailadres: info@willibrordgymnasium.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een:

 1. uitvoerend deel, in de persoon van mw. I.T.M. (Ingrid) de Vries-Martens, rector-bestuurder;
 2. toezichthoudend deel:
  Per 1 januari 2019 zijn de volgende personen lid van het toezichthoudend deel van het bestuur:
  • dhr. T. (Theo) Mennen, voorzitter
  • dhr. K. (Kees) Adriaanse
  • dhr. J. (Jos) van den Heuvel
  • dhr. R. (Ralf) Koning
  • dhr. L. (Leon) van de Moosdijk
  • mw. J. (Janke) van der Zaag

Beleidsplan

De belastingdienst stelt als eis een beleidsplan. In een schoolomgeving wordt gesproken over een schoolplan. Het schoolplan is te vinden op https://www.willibrordgymnasium.nl.

Beloningsbeleid

De toezichthoudende bestuurders zijn onbezoldigd. Voor de uitvoerend bestuurder is de cao voor het Voortgezet Onderwijs van toepassing.

Doelstelling

Willibrord Gymnasium staat voor categoraal gymnasiaal onderwijs in de Peelregio. De leerlingen worden opgeleid voor een gymnasiumdiploma. Ze bereiden zich in een gymnasiale omgeving voor op hun toekomst in de maatschappij. We willen voor alle leerlingen uit de regio met een vwo- of havo/vwo-advies kwalitatief goed en uitdagend onderwijs bieden. We willen een school zijn waar – binnen het gegeven dat we een sociale gemeenschap zijn – leerlingen deels hun eigen leerroute volgen.
Een veilige school waar leerlingen zich gekend weten. Een school waar leerlingen zichzelf mogen zijn en waar ze maximaal uitgedaagd worden om hun eigen talenten te ontwikkelen. Een school die kansen biedt.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hiervoor wordt verwezen naar het meest recente, publieksversie van het (verkorte) jaarverslag, dat op onze website https://www.willibrordgymnasium.nl is te vinden.

Financiële verantwoording

Het financieel jaarverslag is op https://wwww.willibrordgymnasium.nl te vinden.
Het standaardformulier in het kader van de informatieplicht onderwijsinstellingen (jaar 2020) .

Print