Logo Willibrord-Gymnasium

Leerlingen

Activiteiten voor anderen
Tijdens je schooltijd op het Willibrord besteed je ook tijd aan activiteiten voor anderen. Je kunt je inzetten binnen en buiten school: bijvoorbeeld door te helpen met de open dag, deel te nemen aan de leerlingenraad of de schoolkrantredactie. Je kunt ook helpen met programmeren, websites bouwen, film maken, Engels, politiek, Latijn, sport… of cursussen, workshops, bijles geven aan je medeleerlingen, op de basisschool of in een jeugdhuis.

MR en leerlingenraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan op school. Naast ouders en docenten mogen twee leerlingen zitting nemen in de MR. Als MR-lid kun je invloed uitoefenen op het beleid van de school.
Tevens hebben we op school een leerlingenraad waarin je kunt komen middels echte verkiezingen. De Leerlingenraad overlegt geregeld met de rector en is medeverantwoordelijk voor het leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd worden. Daarnaast is de leerlingenraad betrokken bij zaken als de inrichting van de school en de activiteiten.

Hulp door hogerejaars
Hulp bij je vakken krijg je van je docenten, maar soms ook van leerlingen uit een hogere klas. Natuurlijk bekijken je docenten wie hiervoor geschikt is en wanneer en hoe de hulp kan worden ingezet. We geven jullie hierbij zelf veel verantwoordelijkheid, maar blijven wel coachen.

Activiteiten voor en door leerlingen
Je kunt op het Willibrord meedoen bij het organiseren van allerlei leerlingenactiviteiten. Voorbeelden zijn gympiedag, sportdagen, openingsviering schooljaar, MUZADA (muziek, zang, dans) en schoolfeesten.
De zesdeklassers nemen in stijl afscheid van school met een georganiseerde Laatste Schooldag (LSD). Waar ze ook een het ‘Liber Amicorum’ maken.
Je kunt bij deze activiteiten ervaring opdoen als organisator, producer, presentator, filmer etc.

Print