Logo Willibrord-Gymnasium

Leerlingen

Activiteiten voor anderen
Tijdens je schooltijd op het Willibrord besteed je ook tijd aan activiteiten voor anderen. Je kunt je inzetten binnen en buiten school: bijvoorbeeld door te helpen met de open dag, deel te nemen aan de leerlingenraad of de schooljournaalredactie. Je kunt ook helpen met programmeren, websites bouwen, film maken, Engels, politiek, Latijn, sport… of cursussen, workshops, bijles geven aan je medeleerlingen, op de basisschool of in een jeugdhuis.

Je activiteiten voor anderen zet je in je Focus-map

MR en leerlingenraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan op school. Naast ouders en docenten mogen twee leerlingen zitting nemen in de MR. Als MR-lid kun je invloed uitoefenen op het beleid van de school.
Je kunt via echte verkiezingen worden gekozen in de leerlingenraad. De Leerlingenraad overlegt geregeld met de rector en is medeverantwoordelijk voor het leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd worden. De leerlingenraad is betrokken bij zaken als de inrichting van de school en de leef- en werkregels.

Hulp door hogerejaars
Hulp bij je vakken krijg je van je docenten, maar soms ook van leerlingen uit een hogere klas. Natuurlijk bekijken je docenten wie hiervoor geschikt is en wanneer en hoe de hulp kan worden ingezet. We geven jullie hierbij zelf veel verantwoordelijkheid, maar blijven wel coachen.

Activiteiten voor en door leerlingen
Je kunt op het Willibrord meedoen bij het organiseren van allerlei leerlingenactiviteiten. Voorbeelden zijn: carnavalsbal (gympiebal), redactie van de schoolkrant Quam Diu?!, sportdagen, openingsviering schooljaar, techniekploeg licht en geluid, MUZADA (muziek, zang, dans), invulling activiteitenweken, projectweek naar Ameland, reizen naar Rome en Griekenland.
Examenleerlingen maken het ‘Liber Amicorum’. De zesdeklassers nemen in stijl afscheid van school met een georganiseerde Laatste Schooldag (LSD).
Je kunt bij deze activiteiten ervaring opdoen als organisator, producer, presentator, filmer etc.

Print