Logo Willibrord-Gymnasium

Gespecialiseerde begeleiding

Bij ons op school maak je vaak keuzes en heb je invloed op je eigen leerroute. Daarbij krijg je intensieve begeleiding van je persoonlijke coach.
Sommige leerlingen hebben in hun schooltraject extra ondersteuning nodig. Hieronder enkele onderdelen waarop wij extra ondersteuning bieden.

Iedere leerling is anders en heeft hierom dus ook andere begeleiding of ondersteuning nodig. Hierom maken we altijd per leerling een ontwikkelingsplan wanneer nodig. In dit plan worden de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en eventuele andere instanties betrokken.

Dyslexie
In het eerste leerjaar onderzoeken we of er leerlingen zijn die mogelijk dyslexie hebben. Ben je dyslectisch en heb je extra hulp nodig, dan krijg je speciale begeleiding. Met een officiële dyslexieverklaring heb je recht op extra faciliteiten bij toetsen zoals: extra tijd, vergrote teksten en aangepaste normen voor spelfouten. Bovendien mag je – als daar gelegenheid voor is – mondeling in plaats van schriftelijk overhoord worden.

Re-integratie langdurig zieke leerlingen
Ben je langdurig ziek (geweest) dan bieden we je extra begeleiding. Je krijgt hulp bij het in kaart brengen en wegwerken van achterstanden in lesstof en toetsen. Tevens krijg je een persoonlijke coach.

Ondersteuningsteam
De ondersteuningscoördinatoren coördineren het ondersteuningsbeleid rondom leerlingen.
Samen met ouder(s)/verzorger(s), leerling en eventueel andere instanties bekijken zij welke begeleiding de leerling nodig heeft en hoe we hierin kunnen ondersteunen.

Ben je een hoogbegaafde leerling en heb je meer maatwerk nodig? We hebben veel expertise en ervaring met de begeleiding van (hoog)begaafden en zullen er zoveel mogelijk aan doen om je zo goed mogelijk te begeleiden.

Intensieve samenwerking
We willen graag zo vroeg mogelijk een goed beeld hebben van je capaciteiten en eventuele ondersteuningsbehoeften. We hebben daarom intensief contact met je ouder(s)/verzorger(s), basisschool, vakdocenten en andere betrokkenen.