Logo Willibrord-Gymnasium

Gespecialiseerde begeleiding

Bij Bright Focus Learning maak je vaak keuzes en heb je invloed op je eigen leerroute. Daarbij krijg je intensieve begeleiding van je persoonlijke coach.
Sommige leerlingen hebben in hun schooltraject extra gespecialiseerde zorg en/of ondersteuning nodig.

Dyslexie
In het eerste leerjaar onderzoeken we of er leerlingen zijn, die mogelijk dyslexie hebben. Ben je dyslectisch en heb je extra hulp nodig, dan krijg je speciale begeleiding. Met een officiële dyslexieverklaring heb je recht op speciale faciliteiten bij toetsen zoals: extra tijd, vergrote teksten en aangepaste normen voor spelfouten. Bovendien mag je – als daar gelegenheid voor is – mondeling in plaats van schriftelijk overhoord worden.

Faalangst / examenvrees
In klas 1 kun je als het nodig is ondersteuning krijgen bij faalangst via een zelfvertrouwengroep. Eindexamenkandidaten kunnen meedoen aan de cursus ‘leren omgaan met examenvrees’.

Reïntegratie langdurig zieke leerlingen
Ben je langdurig ziek (geweest) dan bieden we je extra begeleiding. Je krijgt hulp bij het in kaart brengen en wegwerken van achterstanden in lesstof en toetsen.

Zorgteam
De zorgcoördinatoren coördineren het ondersteuningsbeleid rondom leerlingen.
Samen met interne deskundigen op genoemde gebieden vormen zij het zorgteam.

Het zorgteam bestaat uit de volgende deskundigen:

coördinatie zorg: mw. B. Boot, mw. W. Velt
coördinatie hoogbegaafdheid: mw. S. Gijsbers

Hoogbegaafde leerlingen hebben onze speciale aandacht. Ben je een hoogbegaafde leerling en heb je meer maatwerk nodig? We hebben veel expertise en ervaring met de begeleiding van (hoog)begaafden. Veel vakdocenten zijn geschoold in een specifieke didactiek voor (hoog)begaafden.

Jouw niveau, jouw manier
Ons beleid is erop gericht dat jij je op je eigen manier en niveau optimaal kunt ontwikkelen. Ons onderwijs: Bright Focus Learning heeft heel veel mogelijkheden om een leerroute op jouw maat samen te stellen en je krijgt individuele coaching en begeleiding.

Intensieve samenwerking
We willen graag zo vroeg mogelijk een goed beeld hebben van je capaciteiten en eventuele ondersteuningsbehoeften. We hebben daarom intensief contact met je ouders, basisschool, vakdocenten en andere betrokkenen.

  • Coördinatie hoogbegaafdheid: mw. S. Gijsbers