Logo Willibrord-Gymnasium

Debattoernooi succes

Het internationaal gekleurde debattoernooi op het Willibrord gymnasium was een groot succes. Deelnemers uit België en Nederland streden zaterdag 13 januari met elkaar om de hoogste dagscores. Het evenement is een initiatief van de Debatunie. Dit is een Vlaams-Nederlandse organisatie die het debat tussen scholieren onderling wil stimuleren en promoten. Het is een stichting die louter met vrijwilligers een cyclus van negen debatdagen in het schooljaar organiseert. De Nederlandse Taalunie ondersteunt de stichting. Het ging dit winterse januariweekend om de derde debatdag. Het spektakel vond plaats aan de Beukenstraat 80 in Deurne. Gastheer was het Willibrord Gymnasium.
De grote finale vindt de derde week van juni plaats. Dan voegt zich ook een team uit Suriname bij de deelnemers. Dit Zuid-Amerikaanse team heeft in Paramaribo eerst een aantal voorrondes gehouden. Daarna wordt het team ingevlogen naar Nederland. Waar de finale zal plaatsvinden is geheim tot het laatste moment.

Thomas Vos, coördinator van de Stichting, zegt: “Dit is de tweede editie die wij als stichting organiseren. Doel is alle maatschappelijke thema’s, in combinatie met items die prominent spelen in de belevingswereld van tieners, tijdens de debatten aan bod te laten komen. Vanwege de constructie van onze organisatie hoeven wij ons niet te wagen aan louter propagandastellingen. We zijn niet afhankelijk van giften vanuit het bedrijfsleven”.

Schoolteams uit Haarlem, Nijmegen, Groningen, Eindhoven, Venray, Alphen aan de Rijn, Boxmeer, Tervuren en Gent streden om de eer. De laatste twee teams vertegenwoordigden de Zuiderburen.

Items die de revue passeerden waren overgewicht, medicijnengebruik en liefde.

De stellingen waarover gedebatteerd wordt, krijgen de studenten trouwens pas twintig minuten voor aanvang van het specifieke debat te horen. Er wordt geloot op welke positie de verschillende partijen terechtkomen. Deze constructie zorgt natuurlijk voor spanning en een maximale aanspraak op het improvisatievermogen van de deelnemers.

Het Willibrord zelf leverde als trotse organisator een dummyteam om de debatrondes te completeren. Officieel is de organiserende school namelijk geen deelnemer.

Geestdriftig kruisten zo’n negentig scholieren van de verschillende scholen de degens. Er spanden zich 25 begeleiders in om de debatten fair en sportief te laten verlopen. Zij deden uitstekend werk en waren afkomstig van de verschillende scholen.

Er kon gedebatteerd worden in drie verschillende formats. Vijf tegen vijf , zoals bij het wereldkampioenschap Debat, drie tegen drie en een spelersmatch van duo’s. Dit laatste format gaat om een soort van retorica wedstrijd.

Het dummyteam van het Willibrord Gymnasium blonk uit bij de drie tegen drie wedstrijd. Laura van Helmond van het Willibrord gymnasium ontpopte zich als de beste debater van de dag.

terug naar nieuws