Logo Willibrord-Gymnasium

Fusie per 1 januari 2022 met Jan van Brabant

Onderwijsstichting De Peel en Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant heffen het glas na een jaar van intensieve voorbereiding.
De twee gezonde besturen gaan in 2022 als één bestuur verder onder de naam Onderwijsgroep Oost-Brabant. Het is een mooie start van het nieuwe jaar, want deze besturenfusie geeft slagkracht op tal van gebieden. Zo ook aan het Willibrord Gymnasium in Deurne.
Commanderij College (met drie vestigingen in Gemert en Beek en Donk), Jan van Brabant College (met drie vestigingen in Helmond) en Willibrord Gymnasium gaan samen verder onder de vlag van Onderwijsgroep Oost-Brabant. ‘’Het geven van onderwijs is natuurlijk ons bestaansrecht, dus daar ligt de belangrijkste reden om te gaan fuseren’’, vertelt bestuurder Arn Bressers.
Onderwijsgroep Oost-Brabant is een belangrijke speler; zowel ín de regio als vóór de regio. Het nieuwe bestuur is diep geworteld in de regio, de scholen zijn bekend bij de inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.
Door de krachten te bundelen zijn de scholen beter in staat om adequaat te reageren op wisselingen in het aantal leerlingen en kan het thuisnabij onderwijs in stand gehouden worden. Ook op het gebied van het leraren tekort en goed werkgeverschap geeft deze samenwerking de scholen meer mogelijkheden en veerkracht. ‘’Voor een relatief kleine school als het Willibrord Gymnasium is het een laagdrempelige manier om dichtbij huis nog meer expertise binnen te halen’’, vertelt Ingrid de Vries (Rector Willibrord Gymnasium).
Voor ouders en leerlingen verandert er niet veel, leerlingen gaan naar dezelfde school, met dezelfde docenten en dezelfde rector. Ingrid de Vries: ‘’Ook het onderwijs dat op het Willibrord Gymnasium gegeven wordt verandert niet. Het Willibrord Gymnasium is het enige categorale gymnasium in de regio. Naast de kleinschaligheid van de school is het voor leerlingen fijn in een omgeving te zijn met gelijkgestemden die hetzelfde type onderwijs volgen.’’
Onderwijsgroep Oost-Brabant verheugt zich op een positieve toekomst en zal zich samen met alle medewerkers voor de volle 100% inzetten om in Oost-Brabant van belang en van betekenis te zijn.
Het goede voornemen voor het nieuwe jaar (en alle komende jaren) is om samen met leerlingen en medewerkers te bouwen aan een organisatie waar het fijn werken is en waar leerlingen graag naar school gaan.

terug naar nieuws