Logo Willibrord-Gymnasium

Commanderij College en Willibrord Gymnasium starten haalbaarheidsonderzoek naar bestuurlijke fusie

De besturen van het Commanderij College (Gemert, Laarbeek) en het Willibrord Gymnasium (Deurne) starten met een haalbaarheidsonderzoek naar een bestuurlijke fusie. Op 7 mei tekenden Ingrid de Vries-Martens, rector-bestuurder van het Willibrord Gymnasium, en Arn Bressers, bestuurder van het Commanderij College, een intentieverklaring tot het verrichten van dit onderzoek.  Daarnaast onderzoeken we, in elk geval met het Jan van Brabant College in Helmond, een intensievere samenwerking in de regio.

“We willen thuisnabij onderwijs in de regio behouden, waarin je als leerling ook wat te kiezen hebt. We verwachten door het bestuurlijk samengaan meer voor leerlingen en personeelsleden te kunnen betekenen”, zegt Arn Bressers, doelend op de aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek. Ingrid de Vries vult aan: “Door regionaal samen te werken, versterken we elkaar en maken we gebruik van ieders expertise op het gebied van onderwijs, personeel en financiën.” Beide bestuurders benadrukken dat een bestuurlijke fusie geen grote, directe gevolgen heeft voor leerlingen en personeelsleden. Het onderwijsaanbod dat op de diverse locaties verzorgd wordt blijft gewoon behouden.

Op basis van de onderzoeksresultaten nemen de besturen van beide scholen in het najaar van 2020 een besluit over het wel of niet doorgaan van een bestuurlijke fusie. Een samengaan is in dat geval beoogd per 1 januari 2021.

Het onderzoek samen met het Jan van Brabant College naar een intensievere samenwerking in de regio gaat over de periode daarna. 

Algemene informatie

Het Commanderij College, het Willibrord Gymnasium en het Jan van Brabant College maken deel uit van het ORION-leernetwerk van veertien onafhankelijke scholen in Noord-Brabant.

terug naar nieuws