Logo Willibrord-Gymnasium

Nieuwe leden mr (Leerlinggeleding)

Na het verstrijken van de inschrijvingstermijn voor zitting in de mr hadden zich 2 leerlingen gemeld voor de leerlinggeleding. Omdat er twee vacatures waren, zijn er dan ook geen verkiezingen nodig gebleken.

Maandag 26 februari hebben de leerlingen die de voorbije twee jaren lid van de mr zijn geweest, Edwin Arts en Jon Kessels, hun laatste mr vergadering bijgewoond. De komende vergadering zullen de 2 nieuwe leerlingen uit klas 4, Charlotte van Dongen en Rick Rijpers, hun taken overnemen. Wij wensen hen heel veel succes bij het vervullen van deze taak.

Nnamens de verkiezingscommissie,
J. Hoorneman
E. van Dijk.

terug naar nieuws