Logo Willibrord-Gymnasium

Onderzoek naar grensverleggend literatuuronderwijs

Afgelopen schooljaar hebben verschillende leerlingen uit (nu) de vijfde klas samen met de vakgroep Nederlands meegewerkt aan de ‘eerste ronde’ van een onderzoeksvoorstel vanuit de Radboud Universiteit en de Universiteit van Tilburg. Deze week hebben we te horen gekregen dat de subsidieaanvraag is goedgekeurd en dat we samen met twee andere scholen, de RU, de UvT en de stichting Lezen aan de slag kunnen. Met de betrokkenen bij het onderzoek wordt in dit en volgend schooljaar een lessenserie ontworpen en uitgevoerd in klas 4 op zoek naar een manier om leesmotivatie te vergroten, genre-overstijgend te werken en leesvoorkeuren van leerlingen beter te betrekken. Wij kijken ernaar uit, wordt vervolgd!

terug naar nieuws