Logo Willibrord-Gymnasium

Pilot IPads in leerjaar 1

Zoals op veel middelbare scholen wordt er ook op het Willibrord Gymnasium nagedacht over hoe we technologie kunnen inzetten in een ondersteunende functie om ons onderwijs eigentijdser en aantrekkelijker te maken voor leerlingen en docenten.
Een van onze onderwijskundige doelstellingen is het bieden van onderwijskundig maatwerk en aansluiten op de behoeftes en talenten van de leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat de inzet van technologie als aanvulling binnen onze lessen kan bijdragen aan het creëren van een zo optimaal mogelijk leerproces. Het is zeker niet onze bedoeling om de boeken te vervangen door ‘boeken achter glas’.
U moet onder andere denken aan:
-Variatie en differentiatie in didactische werkvormen
-Rekening houden met speciale behoeftes van leerlingen
-Differentiatie in tempo
-Grote beschikbaarheid van (actuele) leerbronnen
-De mogelijkheid om op andere wijze te toetsen

Een groep van 15 docenten is vorig schooljaar gestart met een scholing rondom de inzet van ICT in de lessen. We hebben in het voortraject verschillende devices (Android tablets, chromebooks e.d. ) met elkaar vergeleken en bewust gekozen voor het werken met de iPad.
De volgende stap in dit zorgvuldige proces is het in de praktijk brengen van de opgedane deskundigheid. De komende maanden willen we dit doen in klas 1. De school heeft één klassenset van 30 iPads aangeschaft. Aan de hand van de ervaringen van docenten én de leerlingen zal er in het voorjaar een beslissing worden genomen of we op het Willibrord Gymnasium deze devices vanaf volgende schooljaar gaan inzetten binnen ons onderwijs.

terug naar nieuws