Logo Willibrord-Gymnasium

Ouders

Niet alleen onze leerlingen en ons personeel maar ook ‘onze’ ouders vertegenwoordigen samen een bijna onbeperkte knowhow. We zijn er blij mee dat veel ouders een grote betrokkenheid bij onze school hebben en hun ideeën en expertise graag willen delen.

ExpertBox
Wij vragen u bij inschrijving van kind deel te nemen aan onze ExpertBox. Bright Focus Learning is niet alleen leren en ervaren op school, maar ook met deskundigen en experts buiten school.

Focus-gesprekken
Minimaal twee keer per jaar krijgt u een uitnodiging voor een Focus-gesprek met uw kind en de coach. Uw kind heeft de leiding. Samen maakt u afspraken over de leerroute en begeleiding.

Informatieavonden
In het najaar organiseren we per leerjaar een algemene informatieavond. De coördinatoren lichten het jaarprogramma toe en mentoren gaan met u het gesprek aan over hoe thuisfront en school samen kunnen optrekken om uw kinderen optimaal te laten gedijen. Hiernaast nodigen we u in de loop van het schooljaar uit voor aparte ouderavonden over bijvoorbeeld vakken- en studiekeuze en onderwijs aan hoogbegaafden.

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad kunt u advies geven aan de schoolleiding en het bestuur.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouderleden. Dat kunnen ouders, voogden en/of verzorgers van leerlingen zijn die aan school zijn ingeschreven.
De ouderraad streeft naar een vertegenwoordiging van twee ouders per leerjaar.
Om een prettige samenwerking met school te onderhouden vergadert de ouderraad zes keer per schooljaar. Tijdens deze vergaderingen schuift een lid van de schoolleiding aan voor een informatieve “praat-ons-bij” sessie.
Eén keer per schooljaar organiseert de ouderraad een thema-avond voor leerlingen en/of ouders. En naast organisatorische evenementen neemt de ouderraad ook deel aan open avonden, informatieavonden en feesten (bijvoorbeeld de champagneborrel voor de geslaagden).
Eén van de belangrijkste taken van de ouderraad is het informeren en adviseren van het schoolbestuur en de MR. Zij zijn namelijk de oren en ogen van de school namens de kinderen.
Ten slotte fungeert de ouderraad als klankbordgroep tussen ouders en school.
De ouderraad is er voor algemene zaken, spreek ons aan of stuur een email naar: ouderraad@willibrordgymnasium.nl.

Het huishoudelijk reglement van de ouderraad vindt u hier.

Ouderpanels
Elk leerjaar heeft een ouderpanel. De coördinator overlegt twee keer per jaar met het ouderpanel. Deze groep ouders heeft zo een klankbordfunctie voor de school.

Print