Logo Willibrord-Gymnasium

Schoolgids_

Inhoudsopgave

 1. een woordje vooraf
 2. onze school
  1. historie
  2. doelstelling
  3. het gymnasiale karakter
  4. onze kijk op onderwijs
 3. organisatie
  1. bestuur
  2. schoolleiding, decanen en leerling-ondersteuning
  3. de medezeggenschapsraad
  4. ORION
 4. de start …
  1. expeditie Willibrord
  2. toelatingsbeleid
  3. de eerste tijd …
 5. oog voor elkaar …
  1. mentor
  2. begeleiding en zorg
  3. extra verzuim
  4. decanen
  5. jeugdgezondheidszorg
  6. samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
  7. vertrouwenspersonen
 6. algemene opzet van het schooljaar
  1. jaarindeling en vakantieplanning
  2. lestijden
  3. lessentabel onderbouw
  4. lessentabel bovenbouw
  5. lesuitval en opvang
  6. bevorderingsreglement
 7. extra onderwijsprogramma
  1. Cambridge Engels
  2. Delf Frans
  3. Goethe Duits
  4. Bèta en Science
  5. Olympiadeschool
  6. cultuur en sport
  7. Honours Programma Gymnasia
  8. ‘en nog meer …’
 8. leerlingen in de schoolorganisatie
  1. medezeggenschapsraad
  2. leerlingenraad
  3. leerlingenpanels
  4. junior-senior
  5. activiteiten door en voor leerlingen van het Willibrord Gymnasium
  6. leerlingenstatuut
 9. ouders doen mee
  1. informatieavonden
  2. medezeggenschapsraad
  3. oudervereniging
  4. ouderpanels
 10. we hebben contact
 11. ouderbijdrage en andere praktische zaken
  1. kosten
  2. tegemoetkoming indirecte studiekosten
  3. schoolveiligheidsbeleid
  4. verzekeringen en wettelijke aansprakelijkheid
  5. sponsoring
  6. gebruik foto’s
  7. meerderjarige leerlingen
 12. Willibrord in cijfers
 13. medewerkers van het Willibrord Gymnasium
Print