Logo Willibrord-Gymnasium

Een woordje vooraf

Het categorale Willibrord Gymnasium is dé plek waar nieuwsgierige en leergierige leerlingen met een vwo- of havo/vwo-advies worden opgeleid op het hoogste onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs.

Onze talentvolle leerlingen – en hun ouders – hebben hoge verwachtingen van ons. De leerlingen willen veel leren, ontdekken en ruimte krijgen voor hun talenten, interesses en ideeën. En na zes jaar de school verlaten met een gymnasiumdiploma en warme herinneringen aan hun schooltijd met de zekerheid dat ze hun toekomst zelfbewust tegemoet kunnen gaan.

De toekomst van de gymnasiast is mede door bijvoorbeeld de snelle technologische ontwikkelingen die we doormaken lastig te voorspellen. Onduidelijk is hoe de maatschappij eruit zal zien en welke beroepen onze leerlingen straks zullen uitoefenen. Wat wel zeker is, is dat veel van onze leerlingen straks belangrijke posities gaan innemen in de maatschappij. Het zelfstandig gymnasium biedt daarom een stabiele, uitdagende omgeving om hen daarop voor te bereiden.

Op het Willibrord Gymnasium zijn we ons er van bewust dat onderwijs niet alleen gaat om kennis verwerven. Het is net zo belangrijk dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen en leren om met een open, onderzoekende geest flexibel in te spelen op veranderingen.
Het Willibrord Gymnasium is een kleinschalige school: klein staat niet alleen voor veilig, maar ook voor persoonlijk en betekenisvol. We beseffen dat onderwijs, begeleiding, talent- en persoonlijke ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Dit schooljaar is voor het Willibrord Gymnasium een uitdagend jaar waarin heel hard wordt gewerkt aan de invoering van Bright Focus Learning.
Hierbij combineren we goed onderwijs met maatwerk voor leerlingen door middel van uitbreiding, verdieping, verbreding en versnelling. Leerlingen worden gestimuleerd en uitgedaagd om eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Ze leren van en met experts en ontwikkelen talent en vaardigheden.
Na de geslaagde pilot van vorig schooljaar gaan we door op de ingeslagen weg met het vormgeven van eigentijds onderwijs. We willen dit samen met leerlingen en ouders doen.

Veel plezier met het lezen van deze schoolgids en graag tot ziens op het Willibrord!

Maurice van den Akker, rector-bestuurder

Print