Logo Willibrord-Gymnasium

Foto- en filmmateriaal

Op het Willibrord Gymnasium zijn we trots op hoe we samen met onze leerlingen werken en leren. We willen dit graag laten zien met woorden en beelden. Er worden daarvoor regelmatig foto’s gemaakt en soms filmpjes. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met dit materiaal. Wij plaatsen bijvoorbeeld geen namen van leerlingen.

Er is (volgens de privacywetgeving) geen toestemming van ouders/verzorgers nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden.
Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met foto’s en video’s van leerlingen).
Aan het begin van het schooljaar vragen we schriftelijk toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van onze leerlingen aan de ouders/verzorgers.

De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door de school, of in opdracht van de school worden gemaakt. Het kan voorkomen dat derden (leerlingen, ouders) foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op.