Logo Willibrord-Gymnasium

Verzekeringen en wettelijke aansprakelijkheid

De school heeft een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

  • Ten eerste is de school niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een ‘verwijtbare fout’. Ongelukjes als een bal tegen een bril bij de gymnastiekles vallen dus niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school.
  • Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen, of als zij jonger dan 14 jaar zijn hun ouders, zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten, dus ook voor de schade die zij door onrechtmatig handelen veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit. De school kan zich niet verzekeren tegen diefstal of beschadiging van fietsen of andere eigendommen.

Voor al onze leerlingen is er een ongevallenverzekering afgesloten. De dekking is van kracht in de tijd dat leerlingen onder toezicht staan van docenten en/of hulpkrachten en tijdens stages. Ook geldt de dekking voor leerlingen die rechtstreeks van huis naar school en van school naar huis gaan (tot één uur na vertrek).