Logo Willibrord-Gymnasium

Sponsoring

Er is een verschil tussen een donatie en sponsoring. In het eerste geval is er geen tegenprestatie van de school (ook niet door school geïnitieerd), in het tweede geval is er wel sprake van een tegenprestatie van de school. Een donatie is eenmalig en onverplicht.

Uitgangspunten voor sponsoring zijn terug te vinden in het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”, afgesloten op 19 februari 2009 tussen o.a. het ministerie van onderwijs, vakbonden, VO-raad, de landelijke ouderverenigingen, LAKS, MKB-Nederland, VNO-NCW, educatieve uitgeverijen en de consumentenbond.

Sponsoring op school zal moeten voldoen aan de volgende eisen:

Sponsoring mag:
– geen vervanging zijn voor uitgaven uit de reguliere exploitatie.
– geen negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van de leerlingen,
– geen invloed hebben op de onderwijsinhoud,
– geen reclame-uitingen bevatten,
– geen misleiding bevatten en niet appelleren aan angst of bijgelovigheid
– geen verplichting van afname van specifieke producten inhouden
– sponsoring moet:
– een gezonde leefstijl aanmoedigen.

In elk geval van sponsoring zal een aparte overeenkomst opgesteld worden die met de MR besproken wordt. De MR heeft hierbij adviesrecht. De overeenkomst bevat in ieder geval: de algemene afgesproken voorwaarden zoals hiervoor beschreven, de financiële of materiële omvang van de sponsoring, de besteding van gelden en materialen en een verantwoording hiervan. In de overeenkomst staat ook een start- en einddatum van de overeenkomst.