Logo Willibrord-Gymnasium

Kosten

In het belang van de leerlingen en ten behoeve van een goede voortgang van het leerpro­ces bieden we leerlingen een aantal extra voorzieningen en activiteiten aan. De kosten die hieraan verbonden zijn, betalen we uit de ouderbijdrage die we aan de (ouders van de) leerlingen berekenen. Het betreft hier uitgaven voor alle culturele, sportieve en godsdienstige buiten­schoolse activiteiten. Dit zijn uitgaven die niet voor rijkssubsidie in aanmerking komen. Daarnaast wordt een gedeelte van de ouderbijdrage gebruikt om een aantal bestuurskosten te dekken.

Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage betreft – de toelating van de leerlingen is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage – achten wij het zeer gewenst dat u deze bijdrage betaalt.

In de maand oktober ontvangt u van de school een overzicht van alle te verwachte kosten en bijdragen tijdens de schoolloopbaan van uw kind. In deze periode ontvangt u ook de factuur.