Logo Willibrord-Gymnasium

Schoolveiligheidsbeleid

Met het gemeentebestuur, de politie Brabant Zuid-Oost, het Openbaar Ministerie en de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de gemeente Deurne is in juni 2008 een convenant afgesloten. Het hieruit voortvloeiende schoolveiligheidsplan bevat zaken die de school wettelijk geregeld moet hebben én zaken die nodig zijn om sluitende afspraken te maken met de partners van het convenant. Eens per vier jaar wordt het beleid geactualiseerd. Het veiligheidsbeleid rust op drie pijlers: omgang met elkaar, veilige voorzieningen en omgang met calamiteiten.